ایجاد مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرتفع ایران

ایجاد مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرتفع ایران
نوع محصول: 
3
تاریخ انتشار آگهی: 
تاریخ انقضاء آگهی: 

تب پایین

راهنمای خرید
برای خرید این محصول در خواست خود را در قسمت ارسال درخواست ثبت کنید
توضیح
یجاد مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرتفع ایران