یجاد مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرتفع ایران

یجاد مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرتفع ایران
نوع محصول: 
2
تاریخ انتشار آگهی: 
تاریخ انقضاء آگهی: 

تب پایین

راهنمای خرید
برای خرید این محصول در خواست خود را در قسمت ارسال درخواست ثبت کنید
توضیح
یجاد مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرتفع ایران

موسسه تحقیقات دیم در مراغه رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ایران افزود: این مرکز به خاطر وجود موسسه تحقیقات دیم در مراغه و همکاری این موسسه با ایکاردا در شهر مراغه ایجاد می‌شود.تبدیل ایران به پایگاه تحقیقاتی در کشورهای منطقهدواتگری نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: مراغه با داشتن مرکزیت موسسه تحقیقات دیم کشور در این شهر آماده ایجاد این مرکز در مراغه است.وی افزود: ایجاد این مرکز در ایران اسلامی کشور ما را به پایگاه تحقیقاتی در کشورهای منطقه تبدیل می‌کند.رئیس ایکاردا در ادامه این نشست گفت: موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه یکی از نمایندگان ایکاردا در دنیا است و ایجاد این مرکز در این شهر به راحتی امکان‌ پذیر است.محمود صلح افزود: این مرکز در مرحله اول با مشارکت و همکاری کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و ایران فعالیت خود را آغاز و در ادامه کشورهای دیگر می‌توانند در این مرکز عضویت داشته باشند