مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه

مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه
نوع محصول: 
طبیت
محل فروش: 
محل فروش
وزن: 
وزن
مبلغ: 
20000 تومان
تاریخ انتشار آگهی: 
تاریخ انقضاء آگهی: 

تب پایین

راهنمای خرید
برای خرید این محصول در خواست خود را در قسمت ارسال درخواست ثبت کنید
توضیح
مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه