راهنما

شبکه شباب-روستا

هدف ایجاد سیستم ارتباطی بین پایگاه های مختلف با کانونها و سازمانهای استانی و سازمان های ملی جهت اجرای هر چه دقیق تر طرح بسیج همگام با کشاورزی می باشد . برای ورود به این سیستم ابتدا درخواست نام کاربری و رمز خود را از طریق بخش ارتباط با ما وب سایت سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی ارسال نمایید