حتی یک بند از عملیات بانکی بدون ربا اجرا نمی شود

حتی یک بند از عملیات بانکی بدون ربا اجرا نمی شود
نوع محصول: 
4
تاریخ انتشار آگهی: 
تاریخ انقضاء آگهی: 

تب پایین

راهنمای خرید
برای خرید این محصول در خواست خود را در قسمت ارسال درخواست ثبت کنید
توضیح
یجاد مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق مرتفع ایران