بسیج مهندسین کشاورزی در میان برترینهای فضای مجازی / مشارکت در راهیان نور همانند دفاع مقدس فراگیر است / ظرفیت اردوگاه های بسیج در خدمت کشاورزی
در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی تاکید خاصی دارد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد محصولات کشاورزی و مواد خوراکی مهمترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1...
حاصل آموزه های جهان غرب در مدل توسعه ای ارایه شده اش را می توان امروز در جای جای جهان نظاره گر بود، منابع طبیعی نابود شده حاصل همین مدل است که با ادمه آن بشر با بحرانهای بسیاری روبرو خواهد شد، در کشور...